Klienci
Naszymi klientami są podmioty gospodarcze, oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, związane ze wszystkimi gałęziami przemysłowymi , począwszy od przemysłu rolno-spożywczego , poprzez gospodarkę wodnościekową, przemysł chemiczny i petrochemiczny oraz firmy zajmujące się remontami i serwisem maszyn i urządzeń przemysłowych.