Certyfikaty
Na życzenie klienta dostarczamy: certyfikaty spożywcze na dopuszczenie do kontaktu z żywnością z PZH w Warszawie, deklarację zgodności

wg PN-EN 10204 :2006 2.1, ; oraz deklaracje materiałową dotyczącą stosowanych materiałów do produkcji uszczelnień mechanicznych.