IMG
IMG



Podwójne uszczelnienie mechaniczne , konstrukcja tożsama z typem BWMP , zabudowa wg. normy EN 12756 (DIN 24960).